YARA MILA NPK 9-12-25

YARA MILA NPK 9-12-25

YARA MILA  NPK 9-12-25

Основно, комплексно, гранулирано ѓубриво со балансиран однос на хранливите елементи, за пролетно и есенско ѓубрење на интензивни овошни насади, градинарски и поледелски култури.

 

Leave a Comment